Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsbasert rådgivning

.

.

Prosjekter

Nyheter

Kartlegging av støy

Kartlegging av støy

Støy fra transport og andre aktiviteter rammer mange mennesker over store områder. Dette skyldes at disse kildene (f.eks. fly og motorkjøretøy), ofte er svært støyende, gjerne beveger seg over lange avstander, og opptrer hyppig.

Ny industri i nord

Ny industri i nord

Nord-Norge har rike naturressurser med potensialer for økt verdiskaping. Mange rapporter synliggjør muligheter og utfordringer; f.eks. "Framtid i Nord", som beskriver potensialer, utfordringer og framskrivninger for 4 næringer med vekstpotensial i...