Til hovedinnhold
Norsk English

Felles merkevare for matvarer fra Finnmark

I tett samarbeid med produsenter fra hele fylket skal prosjektet «Mat fra Finnmark» løfte frem en felles merkevare for matvarer fra Finnmark, samt ha fokus på logistikk og distribusjon. Fokuset ligger på mat produsert og videreforedlet i Finnmark – uavhengig om den er landbruksbasert, fra marin sektor eller fra reindriftsnæringen.

– Hensikten med nettverksprosjekt er å oppnå økt etterspørsel og merverdi på lokale produkter, og derav økt verdiskaping i matnæringene. Det er også en målsetning å bygge nettverk for produsenter og tilbydere, forteller Erle Larsen i Finnmark fylkeskommune.

I tillegg til den nylig gjennomførte studieturen til Grüne Woche, er det også som en del av prosjektet gjennomført en web-basert spørreundersøkelse. Dette for å avdekke utfordringer for virksomhetene i regionen. Nærmere 30 virksomheter har svart på undersøkelsen.

- Mangfoldet og særpreget som råvarer i Finnmark representerer – både i forbindelse med kultur, tradisjon, natur og klima – gir fylket en helt spesiell identitet som leverandør av utsøkte og ferske norske råvarer. Potensialet i å utnytte dette unike mangfoldet er stort, sier Eldby.

Mat fra Finnmark- prosjektet har snart gått over snart tre år og ledes av SINTEF Nord og SINTEF Bedriftsutvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, der Finnmark fylkeskommune er prosjekteier.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2010 - 30.06.2013

Utforsk fagområdene