Til hovedinnhold
Norsk English

TE-07 Modellering av flytbatterier

Modellering av masse-, varme-, og ladningstransport i sink-luft flytbatterier

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Verdens energisektor står overfor en endring, hvor integrering av fornybare energikilder, som sol og vind, blir stadig viktigere for å redusere klimautslipp. Variabiliteten til fornybare energikilder utfordrer strømnettets motstandskraft, stabilitet, og fleksibilitet. Prosjektet «ReZilient» søker å utforske sink-luft flytbatterier som en mulig løsning for denne utfordringen, ved å benytte seg av en innovativ redoks-mediert strategi. Suksessen av denne teknologien kan bety en revolusjon innen energilagring, og tilby en løsning som er både kostnadseffektiv, langvarig og bærekraftig.

Bakgrunn

Forskningsutfordringen vil være å demonstrere et sink-luft flytbatteri som ikke danner dendritter i reaksjonscellen. Dendritter er utstikkere av metall som kan dannes på elektroden, som igjen kan føre til kortslutning av cellen. For å unngå dannelse av dendritter skal vi benytte oss av en redoks-mediert løsning som begrenser Zn/Zn2+ redoksreaksjonen i det negative reservoaret. Målet med prosjektet er å optimalisere morfologien til en porøs sinkelektrode som gir høy energieffektivitet og lang lagringstid.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en numerisk modell for koblet transport i zink-luft flytbatterier under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i den numeriske modellen (i Python)
  • Utføre spesifiserte tester av modellen
  • Utføre eventuelle påkrevde endringer i modell
  • Sammenligne resultater fra modellen med eksperimentell data

Oppgaven knyttes til prosjektet "ReZilient - Redoks-mediert hybrid sink-luft flytbatterier for mer motstandsdyktige integrerte kraftsystemer" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Irreversibel termodynamikk
  • Numerisk strømningsberegninger
  • Transport i porøse medier
  • Batteriteknologi (fortrinnsvis flytbatterier)
  • Porenettverksmodeller
  • Programmering (fortrinnsvis Python)

Hovedveileder Olav Galteland

Medveileder Roberto Scipioni

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi