Til hovedinnhold
Norsk English

ReZilient

- Redoks-mediert hybrid sink-luft flytbatterier for mer motstandsdyktige integrerte kraftsystemer.

Kontaktperson

Flytbatterier har potensial til å tilby skalerbare, langvarige energilagringsløsninger som effektivt kan håndtere utfordringene knyttet til nettverkets motstandskraft.

Imidlertid er nyskapende kjemiske sammensetninger og design av flyt-systemer avgjørende for å maksimere potensialet til disse løsningene når det gjelder å møte våre fremtidige behov for energilagring effektivt og bærekraftig.

ReZilient-logo.jpg

Økningen av fornybare energikilder i det elektriske nettet øker etterspørselen etter langvarig energilagring for å sikre pålitelig strømforsyning, nettverkets motstandskraft og kostnadsreduksjoner. Elektrokjemisk energilagringsteknologi (EES), som Li-ion-batterier, blir vanligvis vurdert for kortvarig energilagring (4-6 timer). Når man snakker om sesongbasert lagring, kan drivstofflagring potensielt være det foretrukne alternativet på grunn av lang utladesvarighet og relativt lang levetid. Imidlertid kan lav tur/retur-effektivitet fra kombinert bruk av brenselceller/elektrolyseanlegg, og problemene knyttet til direkte innføring av hydrogen i gassnettet og/eller forbrenning av fossilt brensel fortsatt være en utfordring.

Målet med ReZilient er å fylle gapet mellom kortvarig EES og langvarig drivstofflagring ved å utvikle og demonstrere på TRL 4 (lab-skala) en helt ny teknologi for sink-luft flytbatterier. En revolusjonerende redoks-mediert strategi for forbedrede ladningsoverføringsprosesser brukes med målet om å begrense Zn/Zn2+ redoksreaksjonen i det negative reservoaret (fylt med en halvfast sinkløsning) og eliminere elektroplateringsprosessen inne i cellen (ingen dendritter) for å forbedre batteriets levetid. Dette vil tillate utladesperioder på flere dager, i motsetning til konvensjonelle sinkbaserte batterier der lang utladning blir hindret av dannelse av en centimeter-tykk sinkanode.

Hvis teknologien lykkes, har den potensial til å være revolusjonerende med hensyn til både svært lave normaliserte lagringskostnader, utvidet lagringstid, gjenvinnbarhet og bruk av ikke-kritiske råvarer. Et pilotkonsept for cellen vil bli utviklet etter demonstrasjonen av teknologien. Resultatene fra denne utformingen vil føre til en oppdatering av forretningsmodellen til distribusjonsnettoperatørene og potensielle kunder.

Du finner mer informasjon om prosjektet på de engelske sidene.

SINTEF Energi AS vil koordinere prosjektet, utvikle multifysiske modeller for optimalisering av cellens ytelse, og vil støtte design og konstruksjon av en 6 kWh flytbatteri med et nytt tankdesign som skal testes og valideres i 6 måneder.

Prosjekt partnere:


Prosjektet er finansiert under: HORIZON EUROPE The European Innovation Council (EIC)


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene