Til hovedinnhold
Norsk English

TE-06 Modellering av brann i batteripakker

Numerisk strømningsberegning av brann i store stasjonære batteripakker

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Dette prosjektet har som mål å forstå risikoene og konsekvensene knyttet til installasjon av store batteripakker i bygninger. Med en økende andel fornybare energikilder, som sol- og vindenergi, blir effektiv energilagring stadig viktigere for å sikre nettstabilitet og fleksibilitet. Stasjonære batteripakker vil spille en nøkkelrolle i dette. Hvordan kan vi garantere brannsikkerheten når stasjonære batteripakker integreres i bygningers infrastruktur? I dette prosjektet vil vi bruke numerisk strømningsberegning til å modellere branners forløp i batteripakker og batterirom.

Bakgrunn

Bruken av stasjonære batteripakker i bygning blir stadig mer utbredt. Disse batteripakkene er sentrale i lagring av fornybar energi, som bidrar til å redusere bruken og avhengigheten til fossile brensler. Imidlertid vil innføring av stasjonære batteripakker medføre nye sikkerhetsutfordringer, spesielt brann og eksplosjoner. Brann i store stasjonære batteripakker i bygg kan ha katastrofale konsekvenser. Dette prosjektet har som mål å adressere risikoen og konsekvensen av å store stasjonære batteripakker.

Oppgave

Arbeidet vil knyttes til videreutvikling av en numerisk modell for varme og massetransport i en batteripakke. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Bruke og videreutvikle numerisk modell i OpenFOAM
  • Analysere data (fortrinnsvis med Python)
  • Sammenligne modelldata med eksperimentelle data.

Oppgaven knyttes til prosjektet "Teknologi og bygningsdesign for sikker drift av store batteripakker" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Numerisk strømningsberegning (fortrinnsvis i OpenFOAM)
  • Programmering (fortrinnsvis Python, C++)
  • Batteripakkearkitektur
  • Brannsikkerhet
  • Bruk av superdatamaskiner

Hovedveileder Olav Galteland

Medveileder Ewa Karchniwy

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi