Til hovedinnhold
Norsk English

TE-05 Energieffektiv tørking av marin biomasse

Energieffektiv tørking og analyse av marin biomasse til bruk i fiskefôr

Kontaktperson

Konseptfigur for prosjektet AlgScaleUp og AlgOpti.
Konseptfigur for prosjektet AlgScaleUp og AlgOpti. Illustrasjon er laget av Renate Osvik.

Motivasjon og relevans

I dag brukes hovedsakelig vegetabilske kilder som rapsolje og soya som ingredienser i fôr til oppdrettslaks. Disse brukes også som mat for mennesker og fôr til husdyr, og blir derfor ansett som begrensede ressurser.

Oppdrettsnæringen har vokst til å bli en betydelig stor næring i Norge og vil fortsette å vokse fremover. Ved å finne nye ressurser som gir næringsrikt fôr til oppdrettslaksen, vil vi kunne utnytte rapsolje og soja i større grad til mat for mennesker og samtidig øke produksjonen i norsk havbruksnæring.

Marine mikroalger kan utgjøre en stor andel av fôret til norsk oppdrettslaks i fremtiden. I tillegg er det stort fokus på å øke andelen norske ingredienser i fôrproduksjon som i dag domineres av importerte varer. Grunnen til dette er blant annet et ønske om en mer bærekraftig fôrproduksjon samt å øke graden av selvforsyning. Ved å redusere mengden importerte varer, vil utslipp knyttet til transport reduseres betraktelig.

Bakgrunn

Denne oppgaven vil være knyttet til et prosjekt kalt AlgScaleUp. Forskningsprosjektet har som mål å oppnå en bærekraftig produksjon av mikroalger som skal brukes som råstoff i laksefôr ved å utnytte utslippsgasser og overskuddsvarme fra Finnfjord smelteverk. Mikroalgene livnærer seg på klimagasser som CO2 og NOX og kan vokse ekstremt raskt ved riktig levevilkår. Dyrking av mikroalger på denne måten vil bidra til karbonfangst samt redusert behov for import av proteinrike råvarer til fôrproduksjon. Dette betyr reduserte klimagassutslipp både for norsk metallindustri og fiskeindustri.

Tørking av mikroalger vil være en essensiell del av produksjonsprosessen og inkluderer bruk av overskuddsvarmen. Ved å tørke produktet oppnår man blant annet høyere produkttetthet ved transport og lagring, som igjen gjør transporten mer effektiv. Energibruk ved lagring reduseres betraktelig om mikroalgene tørkes før lagring fremfor fryselagring.

Oppgave

Arbeidet knyttes til laboratoriearbeid hvor mikroalger skal tørkes og analyseres. En viktig del av oppgaven er å lære seg å bruke infrastruktur og utstyr i laben for å kunne utføre eksperimenter og å analysere resultatene. Det skal utføres flere tester ved ulike forhold for å vurdere hvordan produktet påvirkes av tørkingen.

Oppgaven består av å:

  • Sette seg inn i hvordan tørkingen fungerer.
  • Utføre flere tørkeforsøk hvor både mikroalger og alternative produkter blir tørket.
  • Analysere eksperimentell data for å vurdere kvaliteten på metoden og produktet.

Oppgaven knyttes til prosjektet "AlgScaleUp" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Sommerforskeren burde ha kjennskap til:

  • Analyse av datasett i Excel, Matlab eller Python.
  • Ha kjennskap til termodynamikk og varme- og massetransport.
  • Interesse for å arbeide både praktisk i lab og med dataanalyse.

Veileder: Frida Sæther

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi