Til hovedinnhold
Norsk English

ES-02 Fremtidens energisystemer i virtuell virkelighet

Bruke VR og AR til visning og styring av fremtidens energisystemer

Kontaktperson

Generert av DALL-E

Motivasjon og relevans

Fremtidens energisystem vil bestå av både fysiske, digitale og hybride løsninger. Vi jobber her med konkrete eksempler som viser nytten av VR og AR (Virtual- /Augmented Reality). Det kan støtte driften av kraftsystemet med bedre situasjonsforståelse, mer intuitive grensesnitt, opplæring og fjernstyring. I tillegg vil vi utnytte dette til demonstrasjonsformål for å skape engasjement rundt viktigheten av ny teknologi i forskning på fremtidens energisystem.

Bakgrunn

Vi har utviklet et konsept for SINTEF Energis showrom som blant annet baserer seg på fysiske og digitale representasjoner av forskjellige energikilder som vannkraft, solkraft og vindkraft. Her er miniatyrversjoner av disse energikildene koblet sammen ved hjelp av mikrokontrollere (ESP32-basert) og tilhørende sensorer som gjør det mulig for oss å både overvåke og fjernstyre inputsignal som blant annet lysinnstråling, vindhastighet og vannføring. Deretter måler vi produksjonen direkte i vår digitale tvilling for å se hvordan endring i inputdata påvirker samspillet mellom energikildene.

Smarte lys- og lydkilder er også integrert og vil reagere basert på hva som skjer i showrommet til enhver tid. Se for deg et smarthus med et dryss av spennende energiforskning!

Infrastrukturen er designet på en slik måte at vi også kan ta inn annen tematikk og casestudier samt koble opp annet IoT-utstyr og enheter som f.eks. selvflyvende droner. Mulighetene er mange!

Vi ser også for oss å kunne koble på SINTEFs modeller for energi- og kraftplanlegging for deretter å kjøre simuleringer i alle tre nevnte dimensjoner (fysisk, digital og virtuell/utvidet) basert på resultater fra disse.

Oppgave

Oppgaven går ut på å komplementere showrommet med et virtuelt (VR) og/eller et utvidet (AR) element. Du vil få muligheten til å utvikle og designe en VR/AR-opplevelse fra bunnen av som tar utgangspunkt i de dataene som til enhver tid logges av showrommet.

I forkant av oppstart vil du også kunne være med å spille inn hvilke plattformer det er mest relevant å ta utgangspunkt i (f.eks. Meta Quest, HTC Vive, Apple Vision Pro), samt bestemme utviklingsmiljø/SDK basert på egne erfaringer eller ønsker (f.eks. Unity, Unreal, visionOS, three.js, Aframe).

Du vil blant annet kunne forvente å

  • Sette deg inn i hvordan fremtidens energi- og kraftsystem fungerer og hvordan de forskjellige energikildene kan samspille med hverandre
  • Utvikle en prototype i VR/AR som kommuniserer med resten av showrommet
  • Teste løsninger på state-of-the-art VR/AR-utstyr og IoT-enheter

Relevante prosjekt:

  • Det finnes per i dag ikke noen egen infoside for showrommet, men det kan være relevant å se sammenheng også opp mot SINTEF Virtual Lab (vLab)
  • SHOP (Short-term Hybrid Optimization Program) er en av modellene vi ser for oss å integerere i showrommet 

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Generell programmeringskunnskap (fortrinnsvis Python)
  • Engasjement for VR/AR
  • Innsikt i eller interesse for relevante rammeverk (f.eks. Unity, Unreal Engine, visionOS, three.js, Aframe eller annen relevant SDK/programmeringsspråk for spill eller VR/AR)
  • Kreativ og utforskende når det gjelder muligheter og bruk av ny teknologi

Hovedveileder: Bjørnar Fjelldal

Medveileder Hans Ivar Skjelbred

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi