Til hovedinnhold
Norsk English

ES-01 Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked

EU-kommisjonens klima- og energipolitiske mål tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

EU-kommisjonens klima- og energipolitiske mål tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Dette vil kreve storskala innføring av variable fornybare energikilder, som vind- og solkraft, og en gradvis utfasing av regulerbare fossildrevne produksjonsteknologier. Dette presser frem et behov for tilgang til nye regulerbare ressurser for å sikre et pålitelig og rimelig kraftsystem

For å analyse konsekvenser av disse endringene samt å gi råd om markedsdesign og investeringer, lages det matematiske modeller av kraftsystemet som brukes i ulike forskningsprosjekt. SINTEF Energi har spesialisert seg på å lage slike kraftmarkedsmodeller for det nordiske kraftsystemet.

Bakgrunn

Kraftmarkedsmodeller utviklet av SINTEF Energi er mye brukt i Norden, blant annet til prisprognosering og teknisk-økonomiske analyser. Optimal disponering av vannkraft, i samspill med øvrige teknologier på produksjons- og forbrukssiden, står sentralt i slike modeller. Forskning er nødvendig for å sikre at fremtidige endringer i system, teknologi og marked blir hensyntatt presist og effektivt.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype kraftmarkedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Modellen er egnet for analyser av fremtidens fornybare system. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer, gjøre endringer i modellen og utføre tester på et etablert datasett. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (utviklet i Julia/JuMP)
  • Utføre tester av modellen på et etablert datasett
  • Utføre endringer i modellen og teste konsekvenser av disse

Oppgaven knyttes til prosjektet "Modellering av et 100% fornybart elektrisitetssystem" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering
  • Operasjonsanalyse, Lineær Programmering
  • Kraftmarkeder

Veileder: Arild Helseth

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi