Til hovedinnhold

SINTEF Energi: Årsrapport 2016

SINTEF Energi: Årsrapport 2016

2016 ble et godt år for SINTEF Energi og vi merker at vi er inne i det grønne skiftet

Inge R. Gran, Administrerende direktør
Inge R. Gran, Administrerende direktør

Det grønne skiftet begynner å sette spor: Dette innebærer markedsmessige muligheter og utfordringer som har betydning for kundene våre. SINTEF Energi skal bidra til å akselerere dette skiftet og skape nye løsninger i samarbeid med kunder og forskningspartnere.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er viktige "lokomotiv" i det grønne skiftet. Et stort høydepunkt for oss, og våre forskningspartnere, var 26. mai da vi fikk vite at vi skal lede tre nye FME, og delta i ytterligere tre sentre. Sentrene er viktige, fordi de er langsiktige, og sørger for vi bygger solid kunnskap innen områder som er avgjørende for Norge som energinasjon. Sammen med forskningspartnere i hele Norge og Europa, skal vi gjennom disse åtteårige sentrene skape ny forskning, innovasjoner og arbeidsplasser innen fremtidens energiløsninger. De skal bidra til smart og kunnskapsbasert grønt skifte. De skal skape teknologi for et bedre samfunn, og det er et stort ansvar.

To FME-sentre med oppstart i 2009, BIGCCS og Cedren, hadde sluttkonferanser i 2016. BIGCCS, som har forsket på CO2-håndtering, og Cedren, som har forsket på miljødesign, har til sammen utdannet et imponerende antall stipendiater, publisert flere hundre vitenskapelige artikler og har bidratt til flere titalls innovasjoner. Og ikke minst, forskningsresultatene fra sentrene er blitt tatt i bruk av bransjen, og sentrene har bidratt til nye forskningsprosjekt med nye problemstillinger.

En siste milepæl jeg synes er viktig å fremheve fra 2016, var prosjektet "Bedre sammen" som skal videreutvikle samhandlingen mellom NTNU og SINTEF. Prosjektet var ledet av Kari Melby, prorektor for forskning på NTNU, og meg, og vi leverte endelig rapport i 2016 som presenterte ulike områder der NTNU og SINTEF skal sikre et enda mer produktivt samarbeid. SINTEF Energi fylte 65 år i 2016. Mye av årsaken til at vi er der vi er i dag, er på grunn av samarbeidet med NTNU. NTNU ble nylig ragnert av THE (Times Higher Education World University Rankings) som nummer 1. blant universiteter i verden med tettest samarbeid med én enkelt industripartner. Denne partneren var SINTEF. Hele 9,1 prosent av NTNUs forskningspublisering er i samarbeid med SINTEF. Sampublisering med NTNU er viktig for oss, og det er derfor ekstra hyggelig å se at vi i 2016 satt ny rekord i vitenskapelig publisering.

Du kan lese om alt dette og mer i denne årsrapporten fra oss. God lesning!

Hvem er vi og hva gjør vi?

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi AS er et forskningsinstitutt som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Nøkkeltall og årsregnskap 2016

Styrets årsberetning for 2016

SINTEF Energi AS har en markant forskningsprofil og er involvert i seks av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi sammen med industri og andre forsknings­miljø. Instituttet har en sterk posisjon i EUs rammeprogram for forskning med omfattende aktiviteter innen blant annet energiplanlegging, energieffektivisering, vindkraft, transport og lagring av CO2, samt renseteknologi for gass- og kullkraft. Instituttets sterke faglige profil, som er skapt blant annet gjennom realiseringen av Stortingets klimaforlik, plasserer instituttets forskningsmiljø blant de fremste innen europeisk energiforskning.

Våre ti satsingsområder

Høydepunkter fra 2016