Til hovedinnhold
Norsk English

Verktøy som virker: Forskningssentre setter fart på det grønne skiftet

Gunnar Bovim og Alexandra Bech Gjørv
Gunnar Bovim og Alexandra Bech Gjørv (Foto: NTNU)
Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 mrd. kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og med det lagt til rette for at energinasjonen Norge baner vei internasjonalt.

Støtten utbetales i årlige bevilgninger i inntil åtte år og utløser like stort beløp i støtte fra næringsliv/industri og FoU-partnere. Både NTNU og SINTEF deltar i alle sentrene som fikk støtte.

Tildelingen av de nye forskningssentrene ble annonsert av Olje- og energiminister Tord Lien 26.mai.

I disse sentrene bygger vi landslag

- Dette er et tiltak som fungerer svært godt, for vi ser at sentre hvor vi jobber sammen med industrien og næringslivet akselererer utviklingen. Vi må jobbe så hurtig som overhodet mulig med å forsyne samfunnet med miljøvennlige og effektive løsninger for energi, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim.

- I disse sentrene bygger vi landslag, sammen med mer enn 200 bedrifter, som ikke bare vil bidra til mer bærekraft, men også til fremtidens arbeidsplasser og bedre konkurranseevne for norske bedrifter, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Både Norges største universitet og Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon har hovedkvarter i Trondheim, og har til sammen omkring 1500 forskere som arbeider med energi. Energi har preget både NTNUs og SINTEFs historie. De to topplederne venter mye av de sentrene som i dag har fått tilsagn om støtte.

Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF

- Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som her får en gylden anledning til å vise hvordan vi gjensidig forsterker hverandre. Jeg forventer å se positive effekter i hele kjeden fra utdanning og til kommersialiserte løsninger, sier Bovim.

- Dette samarbeidet mellom industri og forskning har også utviklet søknader av høy kvalitet, som ikke nådde helt opp i konkurransen i denne runden. Dette er likevel tema og samarbeid med stor betydning for omstillingen av Norge, som må videreføres, og det er viktig at myndighetene fortsetter sin plan om å generelt styrke næringsrettet forskning, sier Alexandra Bech Gjørv.

FME-ordningen ble opprettet i 2009. Det finnes i dag 11 Forskningssentre for miljøvennlig energi, hvor NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for to og deltager i ytterligere fem, mens SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for fire sentre og deltaker i ytterligere tre. En oppsummering gjort i august 2015 viste at de nåværende FME-ene som NTNU og SINTEF deltar i har utløst hele 950 millioner kroner i investeringer i forskning fra næringslivet.

Det har kommet mer enn 200 registrerte innovasjoner, herunder både lisenser og nyetableringer, fra FME-ene som NTNU og SINTEF nå deltar i. Mer enn 80 bedrifter deltar i samarbeid med 70 forskningspartnere fra inn- og utland i dagens sentre. Over 130 doktorgrader, 100 mastergrader og 25 postdoktorarbeider har blitt produsert i tilknytning til FME-er.

Disse sentrene fikk i dag støtte

  • Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment/NCCS (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)
  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/ZEN (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)
  • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NMBU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF har senterledelsen og NTNU er deltaker)
  • Centre for intelligent electricity distribution/CINELDI (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)
  • Mobility Zero Emission Energy Systems (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)

Fakta om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Sentrene finansieres med 50 prosent fra Norges forskningsråd, som skal utløse 25 prosent egeninnsats fra de deltakende forskningsinstitusjoner, og minimum 25 prosent finansiering fra næringslivsaktører eller andre brukerpartnere. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Målet med FME-ordningen er å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

Se forskningsradet.no/fme

Kontaktinformasjon

 LENKER

 

Kontaktperson