Til hovedinnhold
Norsk English

– Verden forstår ikke hvor mye vi trenger teknologi for CO2-lagring

Vi trenger både energieffektivisering, fornybar energi og fangst og lagring av CO2-for å unngå en klimakrise. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Vi trenger både energieffektivisering, fornybar energi og fangst og lagring av CO2-for å unngå en klimakrise. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Verden klarer ikke å nå målene i Parisavtalen uten teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2.

I verdens nyeste klimaavtale, Parisavtalen, har alle verdens land forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp. Disse kuttene skal sikre at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader innen 2100.

Det er flere måter å kutte utslippene. Det internasjonale energibyrået, IEA, sier at CO2-håndtering (CCS) er et av de viktigste virkemiddelet verden har for å nå sine klimamål. Det betyr at vi både må klare å fange CO2-en, transportere og lagre den. Trygt.

Dette skal det nye forskningssenteret, Norwegian CCS Research Centre, bidra til. Senteret åpnet samme dag som Parisavtalen trådte i kraft, 4. november.

Alle må bidra – lenge

– For å nå klimamålene må mange sektorer bidra. I en overgangsperiode må kraftproduksjon fra kull og naturgass utstyres med CO2-håndtering – altså fangst og lagring, sier senterleder Mona Mølnvik fra SINTEF.

For industrien vil CO2-håndtering bli nødvendig også etter at vi har klart å skape en bærekraftig energiforsyning fra fornybare energikilder, fordi industriprosessene slipper ut CO2. For eksempel er utslipp fra sementindustrien verdens 3. største kilde til CO2-utslipp. Les mer om dette her.

Vi må redusere CO2en som finnes i atmosfæren

I tillegg må vi ta i bruk teknologi som kan fange CO2-en som allerede er sluppet ut. Så langt finnes det bare en teknologi som kan klare dette. Og den kalles BioCCS:

I denne prosessen fanges CO2 fra kilder som i utgangspunktet er CO2-nøytrale, altså fra

Olje-og energiminister Tord Lien deltok under åpningen av det nye forskningssenteret NCCS. Foto:; SINTEF.

Olje-og energiminister Tord Lien deltok under åpningen av det nye forskningssenteret NCCS. Foto: SINTEF.

naturens eget kretsløp. Resultatet blir negative utslipp: Eller med andre ord: Reduksjon av det eksisterende CO2-nivået på kloden.

– BioCCS vil i tillegg gi karbonnegative løsninger. Alt dette må vi ta i bruk så fort som mulig – det er smart og ikke så dyrt som noen tror, sier Mølnvik. Les mer om BioCCS her.

Nye forretningsmuligheter i Nordsjøen

Senteret har satt seg store ambisjoner:

  • Ta frem og utvikle nye generasjoner CO2 fangstteknologier som passer til kraft- og industriprosesser.
  • Forske på blant annet mer effektiv transport som vil ha et stort potensiale i å kutte kostnader.
  • Videreutvikle metoder for sikker CO2-lagring og nye måleteknikker.
  • Se på de mange mulighetene for å lagre gigantmengder med CO2 i Nordsjøen.
  • Utdanne master- og doktorgradsstudenter i CO2-håndtering. De skal med sin spisskunnskap ta kunnskapen videre i fremtidig arbeid enten de jobber hos industrien eller som forskere.

Senterets satsing får støtte fra ministerhold:

– Vi vet vi har stor kapasitet til å lagre CO2 på den norske sokkelen. Dette er en forretningsmulighet i flere tiår fremover for industrien, sa Olje- og energiminister Tord Lien.

Dårlig tid

– I dag har vi feiret åpningen, men vi har dårlig tid, sier Mona Mølnvik fra SINTEF, som skal lede senteret.– Jeg gleder meg til å komme tilbake til kontoret og jobbe sammen med industrien og partnerne i NCCS og utvikle innovasjoner for CCS som skal gjøre dette mulig.

Det tok åtte år å sette Kyotoavtalen ut i praksis. Men Parisavtalen tok bare ett år.

– Verden forstår ikke hvor mye de trenger CCS for å nå klimaavtalen. 80 prosent av energisystemet er i dag avhengig av fossil energi, sa Philip Ringrose fra Statoil og NTNU.

– Fossil energi kan ikke skrus av over natta. Dette er en del av en overgang, og derfor er CCS viktig. Og jeg håper at alle politikere forstår budskapet og at vi må gjøre alt, sier professor Phillip Ringrose fra Statoil/NTNU. – Vi trenger både energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering av fossile kilder.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCCS

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 23.02.2024

Kontaktperson:

Mona Mølnvik

Utforsk fagområdene

Kontaktperson