Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå skader på flislagte utearealer

Prinsippløsning for flislaget på en balkong limt direkte på et sjikt bestående av en dreneringsmatte lagt løst på membranen. Illustrasjon: SINTEF
SINTEF viser hvordan du planlegger og utfører flisarbeid, og hvilke materialer du bør velge.

For at flisleggingen skal bli vellykket må man ha kunnskap om materialene og sørge for at konstruksjonen under er riktig utført. Boka Alt om flislegging gir råd om valg av konstruksjonsprinsipper og -løsninger, og viser hvordan man bygger opp ulike konstruksjoner som skal flislegges.

Slik unngår du skader på flislagte utearealer

På terrasser, balkonger, verandaer og i svalganger kan man lime fliser rett på betong eller påstøp, forutsatt at det ikke er store bevegelser, deformasjoner eller sprekker i underlaget. Betongen bør holdes mest mulig tørr, for eksempel med en membran.

I norsk klima kan store temperaturvariasjoner skape bevegelser i underlaget. Derfor er det aktuelt å benytte konstruksjoner som både fjerner vann og som tar opp bevegelser. Der man ikke ønsker å lime flisene rett på betongen, kan man skille flislaget fra underlaget med drenerings- eller avspenningsmatter. Slike matter kan enten limes eller legges løst. De kan kombineres med en membran med fall mot en utvendig renne.

Med en slik oppbygging av terrasse-, eller balkongdekker blir fukt transportert bort samtidig som flisene frikobles fra underlaget. Mot ytterkanten av balkonger må vannet ha fri dreneringsmulighet mot balkongrenna. På terrasser må det være god avrenning mot sluk og avløp.

Proffenes oppslagsverk

Alt om flislegging bygger på løsninger fra Byggforskserien, erfaringer fra SINTEFs rådgivningsvirksomhet og innspill fra Byggkeramikkforeningen. Boka er et oppslagsverk for arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndverkere og selvbyggere. Den kan også være et nyttig verktøy for byggherrer og FDV-ansvarlige, og ikke minst for studenter og elever i videregående skole

Kontaktperson