Til hovedinnhold
Norsk English

Riktig montering av vindsperre

Vindsperresjikt av plater kan benyttes som horisontal avstivning. Alle skjøter og avslutninger mot veggens hjørner skal normalt klemmes med lekter. Det vil gi god nok tetning. Det finnes også systemer for teiping av plateprodukter. Teipen må ha dokumenterte egenskaper for aldersbestandighet og vedheft over tid. Det er utarbeidet SINTEF Teknisk Godkjenning for flere slike systemer. Ill.: Trehusboka
En riktig montert og tett vindsperre er nødvendig for å oppnå tiltenkt varmeisolasjonsevne for vegger og tak med lufting, samt bjelkelag over åpen fundamentering. Vindsperra kan være plate- eller rullprodukt.

For at vindsperra skal tilfredsstille de funksjonene den har, forutsettes det god detaljering og utførelse. Det er viktig at både horisontale og vertikale skjøter er tilfredsstillende klemt mot fast underlag av plane flater, og eventuelt teipet med dokumentert aldringsbestandig teip der dette er en forutsetning.

Avslutning eller overgang mot tilstøtende konstruksjons- og bygningsdeler som vinduer, dører og gjennomføringer må utføres med omhu.

Vindsperra har flere viktige funksjoner, blant annet:

1. Å hindre kald uteluft å blåse inn i, eller gjennom isolasjonen

For at vindsperra skal beskytte varmeisolasjonen tilstrekkelig mot inntrenging av kaldluft, er det nødvendig at både vindsperrematerialet og skjøtene er tilstrekkelig lufttette. I praksis er det skjøtene som er avgjørende for vindsperresjiktets lufttetthet. For de fleste produkter må både horisontale og vertikale skjøter klemmes mellom faste og plane materialer, f.eks. mellom stender og klemlekt, for å oppnå fullgod lufttetthet.

 

Anblåsning betyr at kald vind trenger inn i isolasjonssjiktet fra utsiden og reduserer varmeisolasjonsevnen. Gjennomblåsning betyr at lufta trekker tvers gjennom isolasjonssjiktet og konstruksjonen. Vindsperra skal hindre både anblåsning og gjennomblåsning av luft. Illustrasjon: Trehusboka

2. Å slippe fukt ut fra konstruksjonen

Innebygget fukt i konstruksjonen må ha mulighet til å tørke ut. Vindsperra bør ha så lav vanndampmotstand som mulig slik at overskytende byggfukt i bindingsverket kan tørke raskt ut.

Skrå tretak med separat undertak og vindsperre. Undertaket er her diffusjonstett, og det er behov for luftesjikt mellom vindsperra og taktroa for å sikre takets uttørkingsevne. Størrelse på luftespalte avhenger blant annet av takets størrelse og form og bygningens beliggenhet og klimaforhold. Illustrasjon: Trehusboka

3. Å beskytte bakenforliggende konstruksjon mot fuktighet

I vegger med luftespalte mellom kledning og bakenforliggende konstruksjon (totrinnstetting) skal vindsperra også hindre vann som trenger gjennom kledningen i å trenge videre inn i konstruksjonen, den må derfor være vannavisende og ha tilfredsstillende vanntetthet.

Eksempel på avslutning av vindsperre av plateprodukt over vindu. På steder med mye slagregn bør det brukes et rullprodukt i tillegg, som føres over vannbrettbeslagets oppkant. En annen løsning er å teipe overgangen mellom oppkanten og vindsperra. Da må det brukes teip med dokumenterte egenskaper. Illustrasjon: Trehusboka
Ved utkraget balkong der bjelkene går gjennom yttervegg må vindsperra klemmes omhyggelig til kubbing eller bindingsverket for å hindre at fuktighet trenger inn i konstruksjonen, og sørge for at lufttettheten er ivaretatt. Figuren viser tetting rundt bjelke med mansjett. På samme måte som teip er det viktig at mansjetten har tilstrekkelig og dokumentert aldringsbestandighet og vedvarende heft til underlaget. Illustrasjon: Trehusboka

4. Å beskytte råbygget mot regn og vind i byggefasen

I byggeperioden bidrar vindsperra til å lukke bygget og beskytte isolasjonen og rommene innenfor mot regn og vind.

Væreksponert vindsperre

Normalt er vindsperra beskyttet av et fasademateriale som fasadeplater, murt forblending eller trekledning. Der vindsperra er mer eksponert, stilles det større krav til vindsperra.

I fasader utført med spaltekledning med glipe mellom hvert bord, vil belastningen fra regn, vind og UV-stråling på vindsperra bli høyere. Det er da viktig å bruke et produkt som kan motstå disse påkjenningene, også over tid.

For tak vil det være avgjørende for valg av produkt om det er separat vindsperre og undertak, eller kombinert undertak og vindsperre. For å være sikker på at vindsperra har alle nødvendige materialegenskaper, bør det kun brukes produkter med dokumenterte egenskaper, som f.eks. SINTEF Teknisk Godkjenning.

Kilder: Trehusboka, Trehus - figursamling for byggeplass

Kjøp Trehus

Kjøp Trehus - figursamling for byggeplass

Kontaktperson