Til hovedinnhold
Norsk English

Leilighet på råloftet – mer enn interiøret som teller

Råloft. Illustrasjon: Byggforskserien
Loft i bygårder kan bli lekre boliger. Det er lett å forelske seg i råloft og tenke mest på innredning, men loftsombygging krever nøye planlegging for å få en fuktsikker og brukbar bolig.

Vannlekkasjer fra tak, og spesielt fra inntrukne terrasser, viser at det trengs bedre tekniske løsninger enn det som har vært vanlig. Lekkasjer og kondens har for eksempel ført til oppfukting av innmurte trebjelker, med påfølgende alvorlige angrep av råtesopp.

Ombygging av loft til bolig er mer komplisert enn bygging av nye boliger. Planleggerne må på et tidlig tidspunkt få oversikt over de mulighetene og begrensningene som loftet gir for planløsning og brukbarhet. Man må også kartlegge hvilke forhold utenfor selve loftet som får betydning i prosjektet, som krav om boder, parkering, behov for ekstern trapp, hensyn til brannsikkerhet, og fasadeendring.

Byggforskserien 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig peker på at man bør prosjektere og bygge bedre tekniske løsninger ved loftsutbygging enn det som hittil ofte har skjedd. Sjekkpunkter som må detaljeres i forkant av utbygging, er:
- forutsetninger, krav og rammebetingelser
- dagslys, utsyn, utsikt og planløsning
- atkomst, trapper og heis
- konstruksjoner – utgangspunkt, muligheter og tiltak
- installasjoner
Loftsombygging for å utvide boligarealet i eksisterende boliger er omtalt i Byggforskserien 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus.

Kontaktperson