Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Silisium

Silisium

Silisium er det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpen, og er brukt i et stort utvalg av applikasjoner som spenner fra finkjemisk industri, legeringselement i aluminium og stål til halvledere innen elektronikk og solceller.

Norsk industri har en ledende posisjon innen produksjon av metallurgisk silisium, og har etablert en sterk posisjon i verdikjeden for sin utnyttelse av solenergi, halvledere og kjemisk industri. Innen silisiumsrelatert forskning og utvikling, samarbeider SINTEF nært med andre partnere i Norsk senter for solcelleteknologi, den norske Micro -and Nanofabrication Facility ( NORFAB ) og Norsk Ferro Alloy Foundation ( FFF ) .

Vi tilbyr kompetanse innen:

  • Silisiumproduksjon og raffinering
  • Krystallisering: Rettet størkning og Czochralski trekking av enkrystaller
  • Prosess- og produktutvikling inkludert prosessmodellering
  • Saging av wafere
  • Materialkarakterisering, modellering og testing
  • Solcelledesign og materialer
  • Micro-/nanoskala behandling og MEMS enheter