Til hovedinnhold

Sensorer

Sensorer

Sensorene representerer den viktigste muliggjørende teknologien for digitaliseringsprosessen som pågår i samfunnet.

Sensorer muliggjør drift av Tingenes Internett og cyber-fysiske systemer, der objekter og maskiner samhandler med hverandre og den fysiske verdenen, enten i tett samarbeid med, eller fullstendig uten involvering av, mennesker.

Mange produkter vil inneholde sensorer som rapporterer om produktets tilstand og bruksnivå, og sørger for informasjon om fabrikasjon, reparasjon, demontering og endelig avhending. Dette muliggjør utviklingen av nye databaserte forretningsmodeller. 

Big Data, kunstig intelligens og autonomi er fullstendig avhengig av kvaliteten på informasjonen fra sensorene, og sensorteknologi kan benyttes innenfor en rekke områder som for eksempel prosess-, tilstands- og miljøovervåking.

Forskningssjef
+47 934 07 944

Nyheter