Til hovedinnhold
Norsk English

3D-kameraer for autonomi og automasjon

Foto: Shutterstock

3D-kameraer har gått fra å være spesialutstyr til å bli allemannseie, og er i dag en forutsetning for fleksibel automatisering, autonome kjøretøy og avansert robotikk. SINTEF har over 15 års erfaring i utvikling og bruk av 3D-kameraer for autonomi, inspeksjon og robotikk.

3D-kameraer gir mulighet for fleksibel, robust automasjon

3D-kameraer er ofte en forutsetning for å lykkes med automatisering i kompliserte og ustrukturerte scener. Selv om vanlige kameraer kan gi gode bilder, vil 3D-kameraer gi mer informasjon med direkte målinger av den geometriske strukturen i scenen. Dette gir robusthet, enkelhet og fleksibilitet, da man kan slippe å måtte strukturere både belysning og scene for å lykkes.

3D-syn muliggjør autonome systemer

Selvkjørende farkoster – droner, mobile plattformer med mer – bruker gjerne 3D-kameraer/LIDAR som en av hovedsensorene sine. 3D-kameraer gjør det mulig for farkostene å autonomt navigere i komplekse miljøer, og gjør systemene også sikrere ved deres mulighet til å håndtere raske uforutsette hendelser.

Vi har erfaring med bruk av 3D kameraer på droner og mobile plattformer både for inspeksjon og navigasjon i industrielle anvendelser.

3D-kameraer til bruk fra havdypet til verdensrommet

Vår lange erfaring innen bygging av 3D-kameraer gjør at vi har utviklet en serie av kameraer som er tilpasset svært krevende miljøer:

  • UTOFIA-kameraet (range-gated, flash LIDAR) utviklet vi for å kunne gi gode 3D-bilder under vann. Ved bruk av spesialdesignede kamerachip'er og lasere, kan vi gi gode 3D-data, også når vannet blir litt uklart.
  • Sammen med vår spinoff Zivid utvikler vi høyoppløselige strukturerte lyskameraer, som i dag er de raskeste og mest presise kombinerte farge-/dybdekameraer. Dette er et av få kameraer som gjør det mulig å lykkes med avanserte automasjonsløsninger – som plukking av små løse deler i en kasse og 3D-avbilding av vanskelige overflater.
  • Sammen med European Space Agency utvikler vi både 3D-kameraer som muliggjør avbildning på flere kilometers avstand for rendezvous og docking, og 3D-kameraer som kan miniatyriseres for detaljert 3D-avbilding av objekter for griping, inspeksjon og interaksjon.
  • Sammen med OceanTech utvikler vi undervanns 3D-kameraer som muliggjør detaljert inspeksjon av rørskjøter på undervannsinstallasjoner.

Mange teknologier tilgjengelig – viktig å velge riktig

Mens man før ofte måtte utvikle 3D-kameraene selv, er det i dag et spenn av teknologier og leverandører av 3D-kameraer. I motsetning til vanlige kameraer, er det imidlertid flere hensyn som må tas for å velge rett teknologi for problemstillingen – nøyaktighet, hastighet, feilmoduser, rekkevidde med mer.

SINTEFs lange erfaring innen både design og bruk av 3D-kameraer, basert på nær samtlige tilgjengelige prinsipper, sørger for at man velger en teknologi som best mulig avbalanserer hensynene som må tas. Vi besitter også kompetanse innen både elektronikk, optikk og algoritmer til å utvikle nye 3D-kameraer og tilhørende analyse av 3D-dataene.

Sammen med vår spinoff Zivid utvikler vi verdens raskeste høypresisjons farge- og dybdekamera. Foto: STEMMER IMAGING
UTOFIA gir mulighet for detaljerte 3D bilder under vann, som kan brukes til å måle størrelse og adferd til fisk. Foto: UTOFIA
Flash-LIDAR'en utviklet for space gir mulighet til høyoppløselige 3D bilder på flere hundre meters avstand. Her Ris kirke på 700 meters avstand.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson