Til hovedinnhold

Sensorbasert robotikk

Sensorbasert robotikk

Vi har lang erfaring med sanntidsstyrte robotapplikasjoner og fleksibel automatisering.

Sanntidsstyrte robotapplikasjoner

  • Sensorbasert styring av roboter
  • Robot-kontrollert måling og kalibrering
  • Utvikling, testing og integrering av sensorteknologi
  • Samarbeidende roboter

Fleksibel og rekonfigurerbar automatisering

  • Metodikk og teknologi for fleksibel automatisering
  • Nye og effektive programmeringsmetoder
  • Kalibrering av robotsystemer
  • Sensorbasert montasje
  • Datafangst og analyse for prosessforståelse og styring