Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

SiC4LED

SiC4LED

Publisert 16. januar 2017

Prosjektet sikter på å produsere en type sammensatt halvlederkrystall, fluoriserende silisiumkarbid (f-SiC), ved å benytte teknologi for faseovergang fra flytende løsning til eptaksial krystall. f-SiC er et av nøkkelelementene i produksjonen av en ny type hvite LED.

I følge en spesialrapport fra International Energy Agency, er den største bidragsyteren til reduserte drivhusgassutslipp energieffektivisering. Dette kan muliggjøre 49% av reduksjonen fram til 2030, direkte gjennom redusert forbruk av fossile brennstoff, og indirekte gjennom redusert elektrisitetsforbruk. LED-lys kan minst doble energieffektiviteten sammenliknet med fluoriserende lys. En eventuell utbytting av fluoriserende lys med LED-lys vil definitivt bidra til ambisjonene for reduserte drivhusgassutslipp. Det er like fullt utfordringer knyttet til bruk av dagens LED-lys, f.eks. stort forbruk av sjeldne fosforholdige jordarter og kompromiss mellom lys-virkningsgrad og fargegjengivelsesindeks (CRI). CRI er et kvantitativt mål på evnen en lyskilde har til å synliggjøre fargen til ulike objekter sammenliknet med en ideell eller naturlig lyskilde. De nye f-Sic-baserte, hvite LED-pærene kan redusere dilemmaet mellom virkningsgrad og CRI i tillegg til å ha lengre levetid.

Dette prosjektet vil utnytte avanserte metoder for å produsere F-Sic-krystaller på en miljøvennlig måte. Kvaliteten på produktet forventes også å øke betraktelig. En energibesparelse på minst 20% er forventet i forhold til tradisjonelle metoder for f-SiC-produksjon. Det gir også de norske forskningsinstituttene muligheten til å bidra med nyskapende forskning i verdenstoppen.

 

Seniorforsker
982 83 927

Prosjektvarighet

2016 - 2017