Til hovedinnhold

SFI Manufacturing

SFI Manufacturing

SFI Manufacturings visjon er å vise at bærekraftig og avansert produksjon av varer i et høykostland som Norge er mulig, gitt de riktige produktene, de riktige teknologiene og de riktige folkene involvert på en riktig måte.

SFI Manufacturing er et tverrfaglig forskningssenter som fokuserer på økt konkurransekraft for norsk industri. Det er tre fagområder som er bærebjelkene for senterets forskning:

1 Multi-materielle produkter og produksjonsprosesser

Å utvikle evnen til å optimalisere materialvalg, multi materialer geometri og prosesser samtidig. Arbeidet koordineres av Einar Hinrichsen ved SINTEF Materialer og kjemi.

2 Robust og fleksibel automatisering

Å videreutvikle og koble nye teknologier og metoder innen automatisering for å støtte innovasjonsprosesser og avanserte arbeidssystemer i industrien. Arbeidet koordineres av Lars Tore Gellein ved SINTEF Raufoss Manufacturing.

3 Bærekraftige og innovative organisasjoner

Å utvikle avanserte arbeidssystemer som utnytter ny teknologi og fleksible og automatiserte prosesser for å produsere bærekraftige multi-materielle produktløsninger. Arbeidet koordineres av Heidi Carin Dreyer ved NTNU.

Konsortium

Senteret har 14 industripartnere som representerer produksjonen av bildeler, forsvarsprodukter, møbler, båter, skipsutstyr, flydeler og gassbeholdere, og 2 forskningspartnere: 

 • Benteler Automotive
 • Brødrene Aa
 • Ekornes ASA
 • GKN Aerospace Norway AS
 • Hexagon Raufoss
 • Hydro
 • Kongsberg Automotive
 • Kongsberg Maritime Subsea
 • Nammo AS
 • Neumann Aluminium
 • Plasto AS
 • Rolls-Royce
 • Sandvik Teeness AS
 • HyBond AS
 • Mjøs Metallvarefabrikk AS
 • NTNU (3 fakulteter involvert)
 • SINTEF (3 institutter involvert)
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS (vertskapsinstitusjon) 
Publisert 27. juni 2015

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 31.05.2023