Til hovedinnhold

Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og for å øke kabelnettets pålitelighet.

Vi har hatt flere alvorlige og kostbare feil de siste årene i kabelanlegg på grunn av overoppheting i kraftkabler. Hovedproblemet er kvaliteten på tilkoblingene mot de metalliske skjermene og laminatet nær skjøter og endeavslutninger. Per dags dato eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for denne type installasjoner. De bakenforliggende årsakene til feilene er ikke fullt ut forstått. Med dette prosjektet ønsker vi å samle nødvendig kunnskap for å finne feilårsakene og bruke denne informasjonen til å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr. I tillegg vil en enkel men robust metodikk for beregning av skjermstrøm utvikles. Vi håper at dette prosjektet skal føre til mindre fremtidige feil og som gir en mer pålitelig kraftforsyning.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN (Rasjonell elektrisk nettvirksomhet).

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent prosjektet i sin FoU-ordning.

Informasjon om prosjektet kan du lese i REN-Nytt nr 1 - 2016 (side 16 og 17).


Dette er et IPN-prosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet) som er delfinansiert fra Forskningsrådet, med REN som prosjekteier.


 

Publisert 12. april 2016

Prosjektvarighet

2016 - 2019