Til hovedinnhold

Re-FOOD

Re-FOOD

Re-FOOD-prosjektet sikter på å utvikle et internasjonalt partnerskap mellom Norge og India som vil bidra til å styrke den globale bioøkonomien. Prosjektpartnerne vil utvikle integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD vil fokusere på å bygge et langsiktig samarbeid mellom de norske partnerne SINTEF Ocean og NTNU, og de indiske partnerne IIT, Amity University og CSIR-CFTRI samt andre industri og offentlige aktører i disse landene.

Workshop Mumbai Nov 2018

Spørsmål, påmelding etc: kristina.widell@sintef.no

Symposium Feb 2018

Program:

Invitasjon til det første symposiet i prosjektet:

 Påmelding

Om prosjektet

Partnerskapet vil inkludere organisering av felles symposium, felles Master- og PhD-programmer med kombinert veiledning av studenter, gjensidig utveksling av forskere mellom India og Norge samt internship for masterstudenter i India. Det vil avholdes årlige symposium i prosjektet for å spre forskning, innovasjon og utdanningsresultatene som oppnås gjennom ReFOOD prosjektet, samt være en plattform hvor deltagerne kan danne nye kontakter for å styrke videre samarbeid innen bioøkonomi.

Kuldesystemer for prosessering av mat

Publisert 8. februar 2017
Seniorforsker

Prosjektvarighet

2017 - 2019