Til hovedinnhold

Predict RPT

Predict RPT

Prosjektet Predict-RPTsøker å forbedre vår forståelse av fenomenet hurtige (eller eksplosive) faseoverganger (Rapid Phase Transition - RPT). Dette blir et viktig sikkerhetsrelatert tema ettersom transport og utnyttelse av flytende naturgass (LNG) øker i norsk, europeisk og global sammenheng.

Det er ofte nødvendig å overføre LNG i lastearmer og overføringslinjer i umiddelbar nærhet til havoverflaten, f.eks. når skip og passasjerferger som bruker LNG som drivstoff etterfyller drivstoff og når LNG-fraktskip lasser og losser ved/fra flytendegjøringsanlegg og LNG-terminaler.

Under disse operasjonene, kan LNG ved uhell bli sølt på sjøen. Vannet vil være minst 160 ° C varmere enn LNG. LNG består av flere komponenter, hvor den letteste er metan. De lette komponentene vil begynne å fordampe raskt. I noen tilfeller vil LNG bli så varmt at det ikke lenger kan eksistere som en væske. På dette tidspunktet vil det plutselig fordampe - ikke bare på overflaten, men i et større volum. Utvidelsen som følger, fra væske til gass, er en fysisk eksplosjon som kan forårsake skade på personell og utstyr.

Selv om antallet RPT ulykker historisk sett har vært relativt lavt, har store eksperimenter vist at dampeksplosjoner kan oppstå under LNG søl under industrielt relevante forhold. Den økte bruken av LNG i for eksempel kommersielle transportfartøy kan føre til flere hendelser, samt gi en høyere risiko for skader og tap av liv. Det er derfor viktig å få bedre forståelse for RPT fenomenet som oppstår når LNG søles på vann.

Det finnes en god del kunnskap om emnet, men de fysiske mekanismene som utløser den raske faseovergangen er fortsatt dårlig forstått. Dette prosjektet tar sikte på å belyse temaet ved å analysere de fysiske fenomener som er involvert i en rask faseovergang gjennom analyse av eksperimentelle data og utvikling av en dedikert numerisk modell.

Prosjektet vil også ta sikte på å etablere et forsøksoppsett hvor småskala-eksperimenter kan utføres i en slik grad at statistiske data vil bli oppnådd. Dette er nødvendig for å kvantifisere tilfeldige prosesser og under hvilke betingelser en rask fase overgang kan skje. Slik kunnskap vil bli brukt til å utvikle retningslinjer for sikkerhet, som kan benyttes av industrien. Prosjektet vil utdanne en doktorgradskandidat innen modellering, med mulighet for en ekstra stipendiatet innen eksperimentell aktivitet dersom midler til forsøksvirksomhet blir oppnådd.


Publikasjoner  - Les blogger fra prosjektet


 

Publisert 15. februar 2016

Prosjektvarighet

2015 - 2019