Til hovedinnhold

NORSTRAT

NORSTRAT

Prosjektet NORSTRAT utarbeider en "Nordic Power Road Map 2050" om hvordan det nordiske kraftsystemet kan utvikles til å bli fritt for utslipp av CO2.

Prosjektet er basert på scenarier fram til 2050 og gjør kvantitative analyser av kraftsystemet med særlig vekt på behov for transmisjonsnett. Påvirkning på kraftsystemet fra elektrifisering av transport- og varmesektoren inngår. Videre inngår anbefalinger av hvilke politiske tiltak som er nødvendige for utvikling av transmisjonsnettet og for elektrifisering av transportsektoren.

Foreløpige scenarier for mulig utvikling mot 2050 er vist i nederste figur. Alle scenariene er basert på en vesentlig utbygging av ny fornybar energi i Norden. Den nye fornybare energien er vindkraft i hele Norden, bioenergi i Sverige og Finland, småskala vannkraft i Norge samt litt solkraft sør i regionen. I alle scenariene vil det bli en økt integrering mellom de nordiske landene. I to av scenariene vil det bli vurdert lønnsomme investeringer i økte overføringsforbindelser til land utenfor Norden.

Det finnes allerede identifiserbare prosjekter for nærmere 200 TWh ny fornybar energi i Norden. Mange av prosjektene er på et tidlig stadium og vil kanskje ikke bli realisert. De gjenspeiler likevel en omfattende interesse for å bygge fornybar energi i Norden, og ca 70 TWh årlig fossil kraftproduksjon bør over tid kunne erstattes med produksjon fri for utslipp av CO2. Det vil i tillegg være mulig å bygge ut ytterligere produksjon. Overskuddet kan eksporteres til Nordens naboland, erstatte noe av produksjonen fra atomkraft eller benyttes i ny kraftkrevende industri. Konsekvenser av ulike transmisjonsforbindelser mellom Norden og andre land analyseres. Bruk av norsk vannkraft for balansering av variabel vind- og solkraft inngår også.

Les mere om prosjektet NORSTRAT

Publisert 19. februar 2015

Prosjektvarighet

2011 - 2015