Til hovedinnhold

Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala

Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala

Hovedmålet for prosjektet var å realisere miljøgevinstene relatert til fullskala innføring av AMS.  

Delmål:

  • Effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS. Prosjektet skal bidra til at ny informasjon relatert til AMS håndteres mest mulig rasjonelt og at informasjonen gjøres tilgjengelig for relevante oppgaver/aktiviteter.
  • Etablere et grunnlag for å kunne utløse miljøgevinster i form av redusert energi- og effektforbruk ved å bevisstgjøre husholdningskunder på eget forbruk basert på lokal informasjonsoverføring, lokal styring og bruk av kundedisplay.
Publisert 12. november 2014
Forsker

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2013