Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala

Publikasjoner


Tekniske rapporter:

 • TR A7273 Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) (toveiskommunikasjon). Versjon 2.0,
  Sæle, SINTEF Energi AS, Desember 2012
  Energi Norge. Publikasjon 356-2013
 • TR A7196 Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) sitt bidrag til SmartGrid. Beskrivelse av erfaringer knyttet til drift, planlegging og kundeservice.
  Sæle, S. van Dyken, SINTEF Energi AS, Februar 2012
  Energi Norge. Publikasjon
 • TR A7138 Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) (toveiskommunikasjon),
  Graabak, H. Sæle, SINTEF Energi, September 2011
  Energi Norge. Publikasjon
 • TR A7095 Bruksområder for AMS-data registrert hos kunder og i MV/LV nettstasjoner.
  Sæle, D. E. Nordgård, J. Heggset, SINTEF Energi AS, April 2011
  Energi Norge. Publikasjon

Rapporter fra Energi Norge kan kjøpes i Fornybar Norges Nettbutikk

 

Arbeidsnotat:

 • AN 11.12.93 Pilot eWave: Askøy og Follo. 2. Spørreundersøkelse - Analyse.
  Sæle, R. H. Kyte, SINTEF Energi AS; Desember 2012
 • AN 10.12.112 Pilot eWave: Askøy og Follo. 1. Spørreundersøkelse - Analyse.
  van Dyken og H. Sæle, SINTEF Energi AS, Desember 2012
 • AN 10.12.104 Grunnlag for etablering og gjennomføring av piloter. Beskrivelse av pilotundersøkelser med fokus på energieffektivitet og automatisk måling av forbruk.
  van Dyken og H. Sæle, SINTEF Energi AS, Desember 2010
 • AN 10.12.93 Miljøgevinst ved velfungerende AMS i full skala. Grunnlag for videre arbeid innen delaktivitet 1.
  Sæle, SINTEF Energi AS, Desember 2010
 • AN 10.12.65 Arbeidsprosesser som berøres av fullskala AMS
  Sæle, D. E. Nordgård, SINTEF Energi AS, Juni 2010

Andre rapporter:

Artikler fra prosjektet

 • Introducing in-home displays to households. Preliminary results from a Norwegian pilot study, Hanne Sæle, Silke van Dyken, EEDAL'11, København 24-26 mai 2011
 • Added values from full scale implementation of smart metering,
  Hanne Sæle, NORDAC 2010, Aalborg, Denmark, 6-7 september
 • Utrulling av AMS - hvordan vil det påvirke IT-strukturen?,
  Energiteknikk nr. 10 - desember 2009 (side 36-37), Hanne Sæle, Klaus Livik
 • Tekniske utfordringer ved fullskala AMS, Energiteknikk nr. 5 - mai 2009, Hanne Sæle
 • Miljøgevinst ived velfungerende AMS i  full skala, Xergi nr. 2 - 2009, Hanne Sæle

 Annen relevant informasjon fra prosjektet