Til hovedinnhold

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd?

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd?

Publisert 30. august 2013

Helhetlige og koordinerte tjenester er spesielt viktig for brukere med psykiske lidelser og sammensatte problemer. Selv om mål om kontinuitet og samarbeid har vært vektlagt i helsepolitiske målsettinger og reformer gjennom de siste årene opplever disse pasientene ofte at tjenestene er oppsplittede og fragmenterte.

Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd?
Kvalitativ studie av pasient-/brukerforløp hos unge voksne med psykiske lidelser og vansker - kontinuitet eller brudd? Ill.: sxc.hu

I dette prosjektet har vi gjort en eksplorerende, kvalitativ undersøkelse der vi har fulgt en gruppe unge voksne gjennom ett år med gjentatte intervjuer. Målet med dette prosjektet har vært å finne ut hvordan brukere av psykiske helsetjenester opplever tjenestetilbudet som de mottar over tid, og i hvilken grad og på hvilken måte forløpet til den enkelte preges av kontinuitet og helhet versus brudd.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2012