Til hovedinnhold
Norsk English

Gode brukerforløp for personer med langvarige psykiske vansker – faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet

Hovedmålet med dette prosjektet er å få kunnskap om hva som representerer gode forløp preget av kontinuitet for langvarige brukere av psykiske helsetjenester. Ved å identifisere faktorer som fremmer eller hindrer kontinuitet vil prosjektet gi et nyttig kunnskapsgrunnlag for et mer helhetlig tjenestetilbud.

Kontaktperson

Gode brukerforløp for personer med langvarige psykiske vansker – faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet
Gode brukerforløp for personer med langvarige psykiske vansker – faktorer som hemmer og fremmer kontinuitet

Desentralisering og omstrukturering av psykiske helsetjenester har gitt et mer komplekst tjenesteapparat og økt behov for samhandling og koordinering for å unngå et oppsplittet og fragmentert tjenestetilbud.

Prosjektet vil identifisere hva som kjennetegner brukernes forløp, identifisere brukernes oppfatninger av kontinuitet i eget forløp samt gjøre en tverrkulturell sammenligning mellom data fra Norge og England. Videre vil prosjektet identifisere strukturelle mekanismer for kontinuitet i de kommunale psykiske helsetjenestene.

Datagrunnlaget i prosjektet er kartlegging av tjenestebruk, udekket behov og kontinuitet blant samtlige pasienter som er til behandling i psykisk helsevern. I tillegg benyttes data fra flere registre og tverrsnittsundersøkelser i regi av SINTEF.

Formålet er at kunnskapen som genereres fra dette prosjektet skal kunne legge til rette for gode forløp preget av kontinuitet og øke sjansene for at brukerne får rett behandling på rett sted til rett tid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2013 - 31.03.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering

Norges Forskningsråd, 3-årig forskningsprosjekt.

 

Samarbeidspartnere

- University of Oxford, Social Psychiatry Group

- King's College, Institute of Psychiatry

- Akershus Universitetssykehus

Utforsk fagområdene