Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015-2018

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015-2018

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Psykisk helse- og rusarbeid utføres hovedsakelig i helse- og omsorgstjenesten, men også andre sektorer og tjenester i kommunen er involvert (Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014).

Bakgrunn

Kommunenes rapportering til Helsedirektoratet gjennom IS-24/8, gir en unik mulighet til å følge utviklingen i samlet ressursinnsats fordelt på tjenester til hhv. voksne og barn og unge, tiltakstype og personellets utdanningsnivå - over tid og på tvers av finansieringsordninger. Vi kjenner ikke til andre land som har tilsvarende data på psykisk helsearbeid i lokale tjenester. Det finnes ikke årsverksdata etter målgruppe, men det må anslås i de ulike tjenestene og deretter samles og rapporteres. Det er derfor ikke mulig å ta ut dette fra tallene som leveres gjennom ordinær rapportering.

For at helsemyndighetene skal kunne følge utviklingen innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, rapporter altså alle kommunene gjennom IS-24/8 hver år. Alle kommunene får tilsendt forskningsrapporten når denne er klar for publisering, og den legges også ut på denne nettsiden.

Publisert 21. desember 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.12.2018