Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Etablering av prosess for produksjon av membranelementer

Etablering av prosess for produksjon av membranelementer

Publisert 30. mai 2016

I prosjektet - Etablering av prosess for produksjon av membranelementer - utvikles en industriell produksjonsprosess for membranrør til hydrogenproduksjon med CO2-fangst. Reinertsen AS, SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Raufoss Manufacturing AS er med i prosjektet.

Tjeldbergodden - Photo Harald Pettersen - Statoil
Tjeldbergodden. Foto: Harald Pettersen - Statoil

Reinertsen ønsker å utvikle en industriell prosess for produksjon av Pd-membraner i form av membranrør som kan benyttes i systemer for hydrogenseparasjon, og skal i den forbindelse gjennomføre et prosjekt for å teste ut teknologien. SINTEF Materialer og kjemi (prosjektleder og kontaktperson: Johan Henrik Ræder ) er samarbeidspartner med Reinertsen i dette prosjektet, og SINTEF Raufoss Manufacturing AS er spurt om å utvikle en industriell produksjonsprosess for membranrør (kontaktperson: Lars Erik Wetterwald ).

 

Senior forretningsutvikler

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 30.09.2016