Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

ELECTRA

ELECTRA

Publisert 7. oktober 2014

I ELECTRA-prosjektet skal vi designe, lage og teste en høytemperatur elektrolysør.  Denne  skal produsere hydrogen på en effektiv måte ved å bruke strøm og vanndamp fra fornybare kilder.

Høytemperatur elektrolysørne baseres på multirør av protonledende keramer som utvinner hydrogen fra vanndamp.De kan også brukes til å elektrolysere CO2 for å produsere syngass og andre typer brensel. I den tradisjonelle fastoksid brenselcellen, basert på oksygenledende materialer, vil den produserte hydrogengassen bli utvannet av vanndampen. I ELECTRA derimot er målet å utvikle protonledende keramiske elektrolyseceller som kan pumpe ut tørr hydrogengass og sette den under trykk direkte. Målet i ELECTRA er å lage elektrolyseenheter basert på multirør av de keramiske protonlederne. Denne typen design vil ha mange fordeler i forhold til dagens teknologi, samt kunne gi en forbedret holdbarhet, levetid og brukervennlighet.

For mer informasjon om prosjektet, see http://cordis.europa.eu/project/rcn/185722_en.html

Prosjektvarighet

03.03.2014 - 03.02.2017

Koordinator:
Prof. Truls Norby, UiO

Partnere (institusjon og kontaktperson):
Prof. Truls Norby (UiO)
Per Kristian Vestre (Protia)
Jose M Serra (CSIC)
Ana Casado Carrillo (AH)
Omar Sigurbjörnsson (CRI)
Delphine maury (Marion Technology)