Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

CARBCOATPRO – Sterke belegg med beskyttelse på flere nivåer

CARBCOATPRO – Sterke belegg med beskyttelse på flere nivåer

Publisert 23. juni 2016

CARBCOATPRO-prosjektet tar sikte på å utvikle beskyttende "smarte" belegg. Belegg som utvikles, vil bestå av multifunksjonelle tilsetningsstoffer med "selvreparerende", beskyttende egenskaper.

Kromat-baserte belegg er mye brukt i korrosjonsbeskyttende overflatebehandling. Imidlertid har bruken av Cr6 + i hvitevarer og bildeler allerede blitt forbudt i Europa fordi stoffet kan være kreftfremkallende, skade arvestoffet og forårsake misdannelser hos fostre.

Belegg som utvikles, skal bidra til at det metalliske underlaget har lengre levetid. Det økende behov for kromatfrie belegg med høy ytelse, krever utvikling av nye systemer med aktiv korrosjonsbeskyttelse. Nøkkelteknologien bruker funksjonalisert hydrotalkit/karbon nanorør som blandes inn i et hybridbasert belegg. Målet er å oppnå forbedrede produkter til akseptabel pris sammenlignet med eksisterende teknologi. I tillegg ønsker vi å redusere bruken av farlige materialer og bruke en bærekraftig teknologi gjennom hele produkts livssyklus.

De miljøgrønne produktene vil gi betydelige økonomiske fordeler for transportindustrien (bil, romfart) og byggeindustrien uten skadelige virkninger på miljø og samfunn.

Partnere i prosjektet:

  • SINTEF, Coordinator
  • SMT, Portugal
  • MAIER/CIDETEC, Spain
  • HYDRO, Norway

Finansiering:
Prosjektet er finansiert via Forskningsrådet – NANO2021, Foundation of Science and Technology (Portugal), Basque Innovation Agency (Spain) og via EUs M.ERA.Net Programme for research.

Kontaktpersoner:

 

Seniorforsker
982 30 474

Prosjektvarighet

01.03.2016 - 31.12.2018