Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Prosjektet angår bunnstoff for bruk på fartøyer og andre installasjoner i sjøvann. Marin begroing starter så snart et objekt plasseres i sjøvann. En effektiv bunnstoff vil hindre begroing og dermed bidra til redusert drivstofforbruk og utslipp av drivhusgasser.

Hensikten med prosjektet er å utvikle innovative og miljøvennlige bunnstoff som reduserer bruk av biocider gjennom en mer kontrollert utlekkingsmekanisme for biocidene. Ulike strategier som vil åpne for mer effektive bunnstoff vil bli anvendt for å oppnå dette. De nye malingene vil føre til reduserte utslipp av biocider, mindre utslipp av drivhusgasser og reduserte driftskostnader for sluttbruker. Prosjektet vil bidra til å styrke Jotuns posisjon i dette markedet.

Partnerne i prosjektet er Jotun og SINTEF.

Prosjekttype:
Forskningsrådets innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge.

Publisert 10. mars 2016

Prosjektvarighet

01.02.2016 - 31.01.2019