Til hovedinnhold

Alkohol og rusbruk i Malawi (ALMA)

Alkohol og rusbruk i Malawi (ALMA)

SINTEF har forsket på alkohol og rusbruk i Malawi siden 2007, i nært samarbeid med sentrale aktører og forskningspartnere i landet. Den forskningsbaserte dokumentasjonen danner grunnlag for å kunne utforme en nasjonal ruspolitikk.

Alkohol og rusbruk i Malawi (ALMA)
Alkohol og rusbruk i Malawi (ALMA)
Publisert 13. februar 2013

Prosjektvarighet

2007 - 2013