Til hovedinnhold
Norsk English

Avdekker alkoholvaner i Malawi

De som drikker i Malawia, drikker mye. Både unge og gamle inntar store mengder jevnlig. Foto: SINTEF.
Bare 14, 5 prosent av befolkningen i Malawi drikker alkohol, men konsumet blant de som drikker er høyt og gir store ringvirkninger.

Dette er konklusjonene i rapporten som norske forskere fra SINTEF overrakte helseministeren i Malawi på en konferanse i november.

Store virkninger for fattige
Det har foreligget lite tall rundt rus og alkohol i Afrika. De begrensede undersøkelsene som finnes, har vist at forbruket ikke ligger på samme nivå som i Vesten. For å få mere data om forholdene i Malawi, bevilget Norges forskningsråd penger til prosjektet ALMA (Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi)i 2010.

En stor spørreundersøkelse og en kvalitativ studie er nå gjennomført blant innbyggere fra 18 år og oppover i Malawi. Det innsamlede materialet viser at det drikkes både blant fattige og rike, men at alkoholbruken gir store ringvirkninger hos den fattige gruppen og gjør familiene spesielt utsatte.

 Kvinnene er stort sett avholdsmennesker siden
drikking ikke inngår i kulturen deres. Foto: SINTEF.

De som drikker, drikker mye
–Kvinnene er stort sett avholdsmennesker siden drikking ikke er en del av deres kvinnekultur, forteller Stine Hellum Braathen. – Undersøkelsene våre viser at bare 27, 3 % av mennene drikker – noe som er mye lavere enn i Vesten der 80-90 % drikker. Men de som drikker, drikker mye, og både unge og gamle inntar store mengder jevnlig.

Braathen har tidligere gjennomført to kvalitative studier på alkohol og rus i Malawi i 2007/2008. Disse studiene gav et bilde av hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker mennesker og samfunn i fattigdom, men etterlot et behov for tall om forekomst og sammenhenger mellom alkohol og kjønn, fattigdom og holdninger. 

Dette var utslagsgivende for at Norges forskningsråd gikk inn med penger og ønsket mere data om forholdene i Malawi.

 

FAKTA:

  • ALMA-prosjektet har pågått i tre år, og feltarbeidet har blitt drevet av helseforskerne Arne H. Eide, Stine Hellum Braathen og Gloria Azalde fra SINTEF Teknologi og samfunn.
  • SINTEF har vært prosjektleder. Men studien er utformet og gjennomført i samarbeid med UiO, Høyskolen i Hedmark og Universitetet i Malawi.. Helseministeriet i Malawi har vært med i referansegruppen sammen med andre ministerier og en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner. Disse har vært med på å utforme kontekstuelt relevante kvalitative og kvantitative spørreskjemaer og datainnsamlinger.
  • Resultater fra prosjektet ble presentert for over 100 mennesker fra ulike organisasjoner og ministerier i Lilongwe, Malawi den 27. november, med både den Malawiske helseministeren, Honorable Catherine Gotani Hara, og den norske ambassadøren til Malawi, Asbjørn Eidhammer, til stede.

Av Åse Dragland