Til hovedinnhold
Norsk English

WINDRISE - verdikjede for understell til offshore vind

Prosjektet WINDRISE skal samle ledende norske aktører i verdikjeden for bærekraftig og oppskalert produksjon, transport og installasjon av bunnfaste havvindunderstell.

Kontaktperson

Foto: BOA Offshore AS

For å akselerere energiomstillingen og nå de nasjonale og globale klimamålene, er det behov for rask og storstilt utbygging av store havvindparker, med inntil 100–150 turbiner.

EU har satt et mål på 280 til 350 GW havvindkapasitet innen 2050. I dag er det imidlertid verken produksjonsteknologi eller fasiliteter for å håndtere en storstilt og kostnadseffektiv produksjon og installasjon av store vindturbinunderstell – flytende eller bunnfast.

Det finnes per i dag ikke en verdikjede i Europa som kan levere nødvendig volum. En slik oppskalering byr på betydelige utfordringer innen fabrikasjon, transport og installasjon. For å sikre gjennomførbarhet, samt redusere kostnad og miljøavtrykk kreves et tett samarbeid i hele verdikjeden.

WINDRISE skal samle ledende norske aktører i verdikjeden fra design, produksjon, transport og installasjon av bunnfaste havvindunderstell for å:

  • muliggjøre oppskalering og akselerert distribusjon av store havvindparker
  • øke konkurransekraften til WINDRISE partnerne i det globale markedet 

Målet til WINDRISE er å: 

  • øke produksjonskapasiteten og effektiviteten med 40–60 prosent
  • redusere kostnadene med 15–25 prosent
  • redusere CO2-utslipp med 30–50 prosent
  • øke eksporten med 30–50 prosent

Innovasjon og teknologiutvikling er kjernen i prosjektet og forventes å føre til kostnadsreduksjoner og mer bærekraftige løsninger, samt økt effektivitet og forbedret service, både for prosjektpartnerne, samt også for bransjen som helhet. Dette vil bidra til å styrke den norske leverandørindustrien for offshore vind, samtidig som den fremmer robusthet og konkurransedyktighet både nasjonalt og internasjonalt.

Illustration WINDRISE

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Finansiering

Grønn plattform: Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. Industripartnere.

Samarbeidspartnere

Aker Solutions ASA, DeepOcean AS, Scanmudring AS, Cranemaster AS, DOF Subsea Norway AS, Sarens AS, Solstad Offshore ASA, BOA Offshore AS, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC)

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt