Til hovedinnhold
Norsk English

PERTINENCE – Fysikk-basert kunstig intelligens for autonomi

Prosjektet PERTINENCE er dedikert til å overføre kunnskap og resultater innenfor fysikkbasert kunstig intelligens (KI), som kombinerer tradisjonelle fysikkbaserte modelleringsmetoder med KI-tilnærminger, fra pågående forskning innen sivile anvendelser til forsvarsapplikasjoner.

Kontaktperson

Ill.: DALL-E med input "A harmonious and intelligent landscape depiction of "Physics-informed artificial intelligence to extend UAS operation times" emphasizing the mathematics"

Det initielle fokuset er å forbedre batterinivåestimatet for "unmanned aerial systems" (UAS) i sanntid, da batterinivået er en hovedbegrensning for den operative bruken av UAS. Nåværende tilnærminger har en tendens til å være overdrevent konservative under utfordrende forhold, som for eksempel vind og ising. De nye metodene forventes å forbedre nøyaktigheten til energiforbruksprediksjoner, forlenge UAS-operasjonstidene og potensielt muliggjøre nye typer oppdrag.

Videre har disse metodene bred anvendbarhet for å forbedre ytelsen til forsvarsteknologier som opererer under utfordrende forhold og usikkerheter. Ettersom forsvarssektoren i økende grad er avhengig av autonome systemer, er innovative tilnærminger for å håndtere virkelighetsbaserte usikkerheter avgjørende. For å sikre at PERTINENCE-resultatene blir tatt i bruk, vil vi formidle resultatene til forsvarssektoren, samt forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har prosjektteamet til hensikt å utforske synergieffekter med pågående FFI-prosjekter for å ytterligere utvide prosjektets innflytelse, både når det gjelder kunnskapsdeling og etablering av nye samarbeidskonstellasjoner for fremtidig samarbeid.

Hovedmålet med PERTINENCE er å overføre suksessfulle metoder på fysikkbasert læring fra TAPI til forsvarssektoren.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeidspartner

Forsvarets forskningsinstitutt

Prosjekttype

Koordinerings- og støtteaktivitet/Forsterkningsmidler