Til hovedinnhold
Norsk English

LASIBAT - Lasersintring av keramiske materialer for fabrikasjon av faststoffbattericeller

Målet med LASIBAT-prosjektet er å utvikle en ny produksjonsprosess for de keramiske katode- og elektrolyttlagene til fremtidige faststoffbatterier.

KontaktpersonYtelsen til vanlige litium-ion-batterier er begrenset av tekniske og sikkerhetsmessige design-valg. Et alternativ til vanlige litium-ion-batterier er faststoffbatteriet, hvor et fast elektrolyttlag erstatter det organiske løsningsmidlet og separatoren i midten av batteriet.

Faststoffbatterier er imidlertid utfordrende å produsere på grunn av lange sintringstrinn ved høye temperaturer som både er tids- og energikrevende og kan forårsake redusert elektrokjemisk ytelse. I LASIBAT utvikles en skalerbar lasersintringsprosess for produksjon av faststoffbatterier. Siden lasersintring kan integreres i en kontinuerlig fabrikasjonsprosess er denne metoden svært relevant for bruk i produksjon av faststoff litium-ion-batterier for biler eller bærbare enheter.

En viktig del av prosjektet er utvikling av funksjonelle keramiske materialer som er tilpasset lasersintringsprosessen. I tillegg til å gi kunnskap om produksjon av faststoffbatterimaterialer så vil prosjektet skape et nytt markedspotensial for europeiske batteriprodusenter samt selskaper som produserer og utvikler lasersystemteknologi.

SINTEF vil bearbeide keramiske katode- og elektrolyttpulvere laget av Cerpotech for filmdeponering, deponere filmer for senere lasersintring ved Fraunhofer ILT, og karakterisere den elektrokjemiske ytelsen til de utviklede batteriene.

Partnere:

  • Cerpotech (Norge)
  • Fraunhofer Institute for Laser Technology (Tyskland)
  • Dilas Diodenlaser (Tyskland)
  • New Infrared Technologies (Spania)

Prosjekttype – M-ERA.NET

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025