Til hovedinnhold
Norsk English

Industri 4.0 i praksis

I dette prosjektet utforsker vi hvordan vi kan styre en fysisk minifabrikk, digitalt.

Kontaktperson

Hva prosjektet går ut på

  1. Vi har bygget en fysisk minifabrikk på Raufoss.
  2. Vi skal teste ut hvordan vi kan styre minifabrikken digitalt.
  3. Vi har investert i en industrirobot som skal brukes til å simulere produksjon i fabrikken.

Ved hjelp av en 3D-modell og digital tvilling-teknologi skal vi integrere den digitale og den virkelige verden.

Målene til prosjektet

Målet er å utvikle og teste en minifabrikk som demonstrerer verdien av digitalisering.

Prosjektet har etablert en testfasilitet i katapultsenteret på Raufoss som utforsker digitale løsninger innen industri 4.0, nullfeilsproduksjon, digital tvilling, med mer.

Vi skal vise norske SMB-er hvordan industri 4.0 kan fungere i praksis. Industribedrifter skal kunne komme til katapulten og teste ut sine produksjonsløsninger.

Nytteverdien av prosjektet

  • I fremtiden vil ingeniører kunne styre fabrikker fra et annet sted i verden. Dette vil redusere behovet for dyre servicereiser.
  • Produksjonsfeil vil i større grad kunne oppdages, forhindres eller korrigeres digitalt.
  • Man vil kunne planlegge og prøve ut fabrikker digitalt før de lages fysisk

imagevdxhf.png

Ønsker du å involvere din bedrift?

Prosjektet er åpent for norske SMB-er. Vi ønsker å samarbeide med norske bedrifter som kan dra nytte av infrastrukturen og den utviklede metodikken.

Ta kontakt med prosjektleder Torbjørn Langedahl Leirmo for mer informasjon.

Partnere og finansiering

SINTEF Manufacturing, Intek, Moicon og Manufacturing Technology Norwegian Catapult (MTNC) er partnere i prosjektet.

Vi i SINTEF er ansvarlige for dataanalyse, dataoverføring, datalagring og datakontroll. MTNC er ansvarlige for investering i industrielt utstyr og tilgjengeliggjøring av deres fabrikkfasiliteter. Moicons teknologi scanner arealer av bygninger slik at vi får en 3D-modell.

Prosjektet er støttet av Siva - Selskapet for industrivekst.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2022 - 31.03.2025