Til hovedinnhold
Norsk English

AirOcean -Luftsmøring for havgående fartøy

Hovedmålet til AirOcean er å redusere miljøfotavtrykket og øke energieffektiviteten til havgående fartøyer ved å tilby kunnskap for design og bruk av effektive luftsmøringssystemer (ALS).

Kontaktperson

Illustrasjon av AirOcean-proseessen

Prosjektet har som mål å redusere drivstofforbruket fra havgående fartøy, noe som er et nødvendig bidrag til nullutslippsskipsfart. Mer enn 70 prosent av motstanden til havgående fartøy er overflatefriksjon. Påføring av effektiv luftsmøring reduserer friksjonen. Nåværende luftsmøresystemer (ALS) rapporterer opptil 10 prosent nettobesparelser avhengig av fartøystype og drift. Dette tallet viser forbedringspotensial med tanke på den store delen av overflatefriksjon.

Dette prosjektet vil gi kunnskap om ALS til skipsfarten slik at flere skip bygges eller ettermonteres med ALS. Dette gjøres ved tverrfaglig tilnærming, med tanke på hele systemet.

ALS krever kraftige kompressorer for å injisere luftbobler eller luftlag på den våte overflaten av fartøyet. Effektiv ytelse og strømforbruk for kompressorer er avgjørende for å oppnå forbedrede nettobesparelser.

Hvordan forstå luftsmøring

Fysikken til luftsmøring er ikke fullt ut forstått. Dette prosjektet vil utføre numeriske simuleringer, laboratorieeksperimenter, fullskala feltmålinger og overvåking for å belyse mekanisme for luftsmøring og foreslå forbedringer.

Videre vil effekten av avanserte overflatestrukturer på ytterligere reduksjon av friksjon i kombinasjon med ALS bli studert. Effekten av ALS på begroing vil bli undersøkt.

Propellen vil operere i lettere lastetilstand når motstanden reduseres. Det kreves tilpasset propelldesign som også tar hensyn til at ALS kanskje ikke opererer hele tiden, for eksempel i bølger. Tilpasset skrogdesign vil bli vurdert for å oppnå mer effektiv luftsmøring og mindre ugunstig interaksjon med propellen.

Illustrasjon av arbeidspakkene

Partnere: 

Forskningspartnere: SINTEF Ocean (Coordinator), NTNU.
Redere: Grieg Star, Klaveness Ship Management, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi.
Teknologileverandører: Jotun, Kongsberg Maritime, TMC Compressors, Alfa Laval.

Partnere

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027