Til hovedinnhold
Norsk English

3S Battery – Super Selective Separators for Battery Applications

3S Battery-prosjektet har som mål å utvikle skreddersydde separatorer for å forbedre levetiden og realisere potensialet til litium-svovel-batterier.

Kontaktperson

Oppladbare litium-svovel (Li-S)-batterier har et stort potensial, med en teoretisk energitetthet som er fem ganger høyere enn vanlige litiumionebatterier. I tillegg er de billigere og mer bærekraftige. Li-S batterier har imidlertid noen utfordringer som må løses før de kan utnyttes i stor skala. Blant de viktigste er at svovel fra katoden i batteriet gradvis vil forflytte seg gjennom batteriet, samt at det dannes dendrittstrukturer av litium fra anoden. Begge disse mekanismene ødelegger ytelsen og levetiden til batteriet. Å utvikle effektive separatorer til batteriene kan løse disse problemene og bidra til å realisere potensialet til Li-S batterier.

En separator er et tynt og porøst sjikt som ligger mellom katoden og anoden for å forhindre elektrisk kortslutning samtidig som det lar ioner i elektrolytten få passere. For Li-S-batterier er det viktig at Li+-ionet får passere mellom elektrodene, men at mellomprodukter hvor litium er kjemisk bundet til svovel (såkalte litium polysulfider, Li2Sx) blir forhindret fra å forlate katoden og gi tap av kapasitet. 3S Battery-prosjektet (Super Selective Separator for Battery Applications) har som mål å utvikle effektive separatorer med skreddersydde nanostrukturer, funksjonaliteter og funksjonelle belegg for å hindre problemene forårsaket av både tap av polysulfider og dendrittdannelse. 

3S Battery er et forskerprosjekt av typen "Teknologikonvergens – grensesprengende forskning og radikal innovasjon" finansiert av NFR. Prosjektet er ledet av NTNU med SINTEF og Universitetet i Uppsala som partnere og er basert på et tverrfaglig samarbeid mellom eksperter innen nanomaterialer, membraner og batterier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene