Til hovedinnhold
Norsk English

Tor Olav Sunde

Forsker

Min faglige bakgrunn og kompetanse er på materialteknologi, og bruken av materialer til energiteknologi. Hovedsakelig keramiske oksider, men også metaller, halvledere og polymerer. Jeg jobber med å lage disse materialene i forskjellige former, pulver, nanomaterialer, tynnfilmer og fiber. I tillegg jobber med å bruke disse materialene i forskjellige bruksområder, hovedsakelig knyttet til energikonvertering og lagring, batterier, hydrogen, brenselceller, elektrolysører, solceller, sensorer.

Utdanning

Post doc, Northwestern University, USA, 2013-2014
PhD Department of Materials Science and Engineering, NTNU, 2009-2013.
MSc in Materials Chemistry and Energy Technology, NTNU, 2004-2009.

Kompetanse og fagområder

Materialteknologi: pulversyntese, elektrospinning, tynnfilmdeponering
Batterier: faststoffbatterier, tørrprosessering av batterielektroder
Hydrogen: PEM brenselceller og elektrolysører, katalysatorsyntese
Solceller: ITO tynnfilmer, tynnfilmdeponering av silisium, perovskittsolceller
Piezoelektriske oksider

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo