Til hovedinnhold
Norsk English

Tor Olav Sunde

Forsker

Tor Olav Sunde
Kontorsted:
Oslo

Min faglige bakgrunn og kompetanse er på materialteknologi, og bruken av materialer til energiteknologi. Hovedsakelig keramiske oksider, men også metaller, halvledere og polymerer. Jeg jobber med å lage disse materialene i forskjellige former, pulver, nanomaterialer, tynnfilmer og fiber. I tillegg jobber med å bruke disse materialene i forskjellige bruksområder, hovedsakelig knyttet til energikonvertering og lagring, batterier, hydrogen, brenselceller, elektrolysører, solceller, sensorer.

Utdanning

Post doc, Northwestern University, USA, 2013-2014
PhD Department of Materials Science and Engineering, NTNU, 2009-2013.
MSc in Materials Chemistry and Energy Technology, NTNU, 2004-2009.

Kompetanse og fagområder

Materialteknologi: pulversyntese, elektrospinning, tynnfilmdeponering
Batterier: faststoffbatterier, tørrprosessering av batterielektroder
Hydrogen: PEM brenselceller og elektrolysører, katalysatorsyntese
Solceller: ITO tynnfilmer, tynnfilmdeponering av silisium, perovskittsolceller
Piezoelektriske oksider

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo