Til hovedinnhold
Norsk English

RECONC – Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

Vi skal utvikle tilslag fra betongslam. Tilslaget skal oppfylle samme tekniske krav som naturlig tilslag og ha dokumentert lavere CO2-fotavtrykk og minimal utlekking av tungmetaller.

Kontaktperson

Tilslaget skal utvikles ved bruk av Mapei sitt Re-Con Zero produkt i en tørrvaskprosess på betongfabrikkene. 

Binder opp CO2 og reduserer industriavfallet

Når man utvinner tilslag fra slammet, bindes CO2 raskere enn om slammet deponeres. Den nye betongen vil kunne binde mer CO2 fordi både sementpastaen og det resirkulerte tilslaget absorberer CO2. Når mindre slam blir sendt på landdeponi, kan avfallet fra betongindustrien  reduseres til nesten null.

Partnere i RECONC:

  • Mapei Norge (Prosjektansvarlig)
  • Ølen Betong
  • Velde Betong
  • Norcem AS
  • Schwenk Norge
  • Agder Fylkeskommune
  • Østfoldforskning
  • Universitetet i Agder
  • SINTEF (FoU-ansvarlig)

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd som Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN). 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024