Til hovedinnhold
Norsk English

LH2 Pioneer

- Ultraisolert lagersystem for global skipstransport av flytende hydrogen

Kontaktperson

Hydrogen regnes som en viktig energibærer for lav- til nullutslippsløsninger, med mulige sluttbrukere m.a. i transport-, energi- og industrisektorer. En nøkkelutfordring for å få dette til er å skape kostnads- og energieffektive løsninger for hydrogenlagring og -distribusjon, slik at produsenter og sluttbrukere effektivt koples lokalt, regionalt og globalt. For storskala langdistansetransport trengs skipstransport, med flytende hydrogen (LH2) som ett av de lovende alternativene.

LH2-skipstransport i størrelser som tilsvarer dagens LNG-teknologi, krever nye løsninger for LH2-lagring og varmeisolering. I tillegg trengs nye og oppskalerte løsninger for LH2-lagring på land, og for lasting og lossing av tankskip. En tilstrekkelig isoleringsstandard for lagringstanker må utvikles og påvises, som gir lave fordampningstap av lasten.

LH2 Pioneer har som målsetting å utvikle et konseptuelt design av LH2-lagertanker, hver med 40-45.000 m3 volum og et energiinnhold på om lag 100 GWh. Isoleringsstandarden skal gi et relativt fordampningstap ned mot 0.1 % per døgn, som tilsvarer dagens standard for LNG-skipstanker.

I tillegg til LH2-lagertanker, vil prosjektet også fokusere på nye løsninger for nødvendige komplementærteknologier som:

  • energiomsetning på LH2-tankskip
  • håndtering av last-avkok under seiling
  • lasting og lossing av LH2

Gjennom helhetlige og tverrfaglige framgangsmåter, er det et mål at prosjektet identifiserer gunstige løsninger og teknoøkonomiske avveiinger for LH2-transport, for eksempel mellom behovet for tankisolasjon for å hindre fordampningstap, og behovet for energi til framdrift og andre hjelpesystemer i ulike faser av sjøtransporten.

Forskningspartnere:

Prosjektet delfinansieres av industripartnerne:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024