Til hovedinnhold
Norsk English

LeakNor

SINTEF og drikkevannsbransjen skal finne løsninger som reduserer lekkasjer fra drikkevannsnettet og sikrer vannforsyningen.

Kontaktperson

Tretti prosent av vannet som hentes ut fra drikkevannskildene, renses og sendes ut via ledningsnettet, forsvinner før det når fram til forbrukerne, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Vanntap fra drikkevannsledninger gjør vannforsyningen mer sårbar for forurensing, og man bruker store ressurser på å rense og pumpe vann som aldri brukes. Interesseorganisasjonen Norsk Vann har beregnet at kostnaden for vannet som går tapt er på ca. 354 millioner kroner per år. Den norske vannbransjen står altså overfor enorme utfordringer.

Det er bakgrunnen for innovasjonsprosjektet LeakNor, som bringer aktører i drikkevannsbransjen sammen for å finne de gode løsningene for å redusere lekkasjene i Norges drikkevannsnett, og for å sikre drikkevannsforsyningen.

Hovedmålet er å utvide og forbedre kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å få til et godt samspill mellom aktørene i vannbransjen. Kommunene skal teste ut kjente teknologier fra olje- og prosessindustrien, i tillegg til helt nyutviklede teknologier, for å identifisere og redusere lekkasjer. Prosjektet skal blant annet resultere i et beslutningsstøtteverktøy som skal hjelpe små og store kommuner til mer effektiv og helhetlig lekkasjereduksjon.

Oslo kommune eier prosjektet, og tillegg til SINTEF deltar flere andre kommuner, teknologileverandører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, interesseorganisasjonen Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Forskningsrådet har bevilget syv millioner kroner til prosjektet.

Foto: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025