Til hovedinnhold
Norsk English

Klokketest / Elektronikkutvikling

Målet for prosjektet er å bidra til utvikling av kost-effektive verktøy for måling av strømning i oljebrønner, og derved forbedre utnyttelsen av brønnene.

Kontaktperson

Foto: Vedum/SINTEF

Nøyaktig måling av strømning i oljebrønner er viktig for å kunne styre produksjonen optimalt. Dette bidrar igjen til å kunne utnytte ressursene best mulig, og også redusere risikoen for uønskede hendelser. Sintefs bidrag skulle i utgangspunktet være langtidstest av kritiske komponenter, men prosjektet har blitt utvidet til også å inkludere utvikling og test av nedi-hulls høytemperatur elektronikk og innbygd software.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Finansiering

Direct

Samarbeidspartner

Wellstarter AS

Prosjekttype

Industriprosjekt