Til hovedinnhold
Norsk English

FishPath - Bruk av turbulensvirvler for å lede laksefisk og ål trygt forbi inntak til vannkraftverk

Når fisk vandrer nedover elver og møter dammer og kraftverksinntak følger de normalt hovedstrømmen inn i kraftversturbinene der de kan bli skadd eller drept. Finmaskede grinder foran inntaket kan hindre at fisk kommer inn kraftverksinntak, men i store inntak er slike grinder teknisk utfordrende og dyre fordi grindene må være store for å unngå at fisken presset mot grinda og dør.

Derfor har mange av de store kraftverkene ingen løsninger for sikker nedvandring av fisk. Det finnes noen lovende grindsystemer som i stedet for å hindre fisken skal lede den forbi, men det er et stort behov for å utvikle helt nye og kostnadseffektive ledesystemer.

Fisk har flere sanser som registrer vannbevegelser. De kan føle ulike turbulensvirvler som dannes i vannet og enten unngå de eller bruke de for å lette svømmingen. I FishPath skal vi utnytte disse egenskapene til å lage ledesystemer som skaper turbulensvirvler som leder laksefisk og ål. For å få til dette må vi først undersøke nærmere hva slags virvler ulike objekter (sylindere, hydrofoiler og flere) skaper i vannet og hvordan fisken reagerer på ulike typer av virvler.

I dette prosjektet skal SINTEF Energi utføre detaljerte numeriske beregninger av turbulensvirvler, for å se hvordan dette påvirker vandringsmønster til fisk. 

Les mer på prosjektets nettside (prosjektleder NINA).

Hovedpartnere i prosjektet:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (KSP) finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2026

Utforsk fagområdene