Til hovedinnhold
Norsk English

FHF Klippfisk

I dette prosjektet har en målsetting vært å utvikle et håndholdt instrument for måling av vanninnhold i klippfisk. Det er dokumentert at punkt-målinger med nær-infrarød spektroskopi (NIRS) egner seg godt til formålet.

Kontaktperson

Foto: SINTEF, fra venstre: Jens Petter Wold, seniorforsker, Nofima, Jon Tschudi, seniorforsker, SINTEF og Petter Vejle Andersen, forsker, Nofima.

Måling med stor nøyaktighet

Det er viktig å måle dypt inn i fisken og på flere punkter for å få et godt estimat på gjennomsnittlig vanninnhold. En nøyaktighet på ca. ±1,1 prosentpoeng er mulig med NIRS når Tverrsnittsmetoden (Codex) brukes som referansemetode. Dette er vesentlig bedre nøyaktighet enn det man normalt får til ved tradisjonell vraking av fisken.

Måling av vanninnhold i klippfisk

Det er utviklet en prototype av et håndholdt NIRS-instrument som egner seg til måling av vanninnhold i klippfisk. Instrumentet er demonstrert for næringa, men er ikke et kommersielt produkt ennå. Instrumentet kan brukes til å måle gjennomsnittlig vanninnhold i fisken (Codex) i tillegg til vanninnholdet i de enkelte målepunktene. Brukerne må på sikt finne ut hvordan et slikt instrument kan anvendes på hensiktsmessig måte i daglig arbeid.

Last ned sluttrapporten fra prosjektet

Utvikling, kalibrering og verifisering av håndholdt vannmåler for klippfisk og saltfisk

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Finansiering

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeidspartner

Jens Petter Wold, Nofima AS

Prosjekttype

FHF

Utforsk fagområdene

Prosjektmedarbeider