Til hovedinnhold
Norsk English

DignaCare - Prediksjon av toalettrutiner

Hovedmålsetningen med prosjektet er å benytte maskinlæring for å kunne predikere hendelser og behov for tilsyn i omsorgssektoren, herunder toalettrutiner for beboere/pasienter.

Kontaktperson

Sensorteknologi kan gjøre at omsorgspersonell kan predikere eldres toalettrutiner, og følge dem på toalettet i tide. Foto: DignaCare/Maskot bildebyrå.

Basert på innhentede data fra en sensorstripe som settes utenpå et hvilket som helst inkontinensprodukt, skal SINTEF utvikle en modell for å kunne forutse den enkelte beboers omsorgsbehov og toalettrutiner (f.eks. klassifisere en bruker i en gruppe med et definert tilsynsbehov).

Målet er å redusere behovet for unødige skift av inkontinensprodukter, som medfører overforbruk av materiell og uhensiktsmessig tidsbruk på stell. Videre er det også et viktig mål å hindre at brukere går for lenge med et inkontinensprodukt som skulle vært skiftet. Dette medfører forbedret helse og livskvalitet for pasienter, og frigjorte ressurser for helsepersonell.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Les artikkel om prosjektet


På tide å ta en tur på toalettet fru Hansen

Finansiering

Innovasjon Norge

Samarbeidspartner

SensCom

Utforsk fagområdene