Til hovedinnhold
Norsk English

Cohere – En VR-applikasjon for kreative workshops

Prosjektet skal bidra i videreutviklingen av et Virtual Reality-system (VR) for gjennomføring av virtuelle workshops som fremmer samarbeid, kreativitet og idéarbeid på arbeidsplasser.

Foto: COHERE XR

Å utvikle et slikt VR-system kan bidra til å løse utfordringer knyttet til samarbeid og innovasjonsarbeid i organisasjoner. For mange kjennetegnes arbeidshverdagen av at man i økende grad må være kreative og innovative på tross av at man gjerne jobber og samarbeider med mennesker som sitter på andre plasser i verden eller i større grad på hjemmekontor.

SINTEF vil bidra med forskningsbasert kompetanse om bruk av VR i organisasjoner for samarbeid, læring og organisasjonsutvikling. Videre skal SINTEF bistå med å oppsummere og systematisere videre kunnskapsbehov og utviklingsplaner basert på innsikten fra uttesting, datainnsamling og dataanalyser.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2021

Finansiering

DistriktForsk Trøndelag

Samarbeidspartnere

COHERE XR
DistriktForsk Trøndelag

Prosjekttype

Forprosjekt for innovasjon